คือเครื่องกำเนินโอโซน คุณภาพสูง ที่ผลิตในประเทศไทย ที่ผู้บริโภคสามารถมั่นใจถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพอย่างสูงสุด

 

ออกแบบโดยทีมวิศวกรผู้มีประสบการณ์ ซึ่งต่างจากเครื่องกำเนินโอโซนอื่น ๆ ที่มักใช้ชุดประกอบสำเร็จรูป ที่มีราคาถูกกว่าและไม่ปลอดภัย มาประกอบและจำหน่าย

 

ยังคงยึดมั่นถึงประโยชน์ และความพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้งาน จึงคัดสรรอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น

 
 

ตัวถังโลหะชนิดทนทานสูง

 
   

หลอดกำเนิดโอโซนที่ควบคุม

ปริมาณโอโซนได้อย่างถูกต้อง

และปลอดภัย

 

ชุดจ่ายไฟมาตรฐาน พร้อมระบบ

ป้องกันการทำงานที่ผิดปกติเพื่อ

ความปลอดภัยอย่างสูงสุด