โอโซนคืออะไร?

         เครื่องโอโซนคือ อุปกรณ์ผลิตก๊าซโอโซนโดยการส่งอากาศผ่านสนามไฟฟ้าความเข้มสูง ทำให้ก๊าซ
ออกซิเจนในอากาศ เปลี่ยนรูปเป็น ก๊าซโอโซน
         เครื่องโอโซนจะวางไว้ในห้องหรือยานพาหนะ และเปิดใช้งานในขณะที่ไม่มีคน หรือสัตว์เลี้ยงอยู่
ในห้อง ระยะเวลาการเปิดจะนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับปริมาณกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ และขนาดของห้อง
         เมื่อเปิดโอโซนจนครบกำหนดเวลาแล้ว ควรเปิดประตูห้องหรือหน้าต่างเพื่อให้โอโซนสลายตัวให้
เหมดก่อนที่จะเข้าใช้งานห้องนั้น
         โอโซนมีประสิทธิภาพมากในการบำบัดอากาศ และกำจัดกลิ่นบุหรี่ โอโซนเป็นก๊าซที่สลายตัวได้
อย่างรวดเร็ว และยังสามารถประยุกต์นำโอโซนไปฆ่าเชื้อในเครื่องซักผ้าได้อีกด้วย


ทำไมถึงต้องใช้เครื่องโอโซน

         เมื่อห้องหรือรถยนต์เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และไม่สามารถกำจัดต้นตอของกลิ่นเหล่านั้นได้หมด
เครื่องโอโซนสามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์เหล่านั้นได้โดยง่าย เพียงแค่เปิดเครื่องทิ้งไว้ตามเวลาที่ ต้องการ

การใช้เครื่องโอโซน

สามารถใช้งานได้โดยง่าย โดยปฎิบัติดังนี้

•    ไม่มีคนหรือสัตว์อยู่ภายในห้องหรือในรถ

•    ติดตั้งเครื่องโอโซนไว้ในห้องหรือรถ หรือจะสอดท่อโอโซนเข้าไปในรถก็ได้

•    เปิดเครื่องโอโซนไว้ประมาณ 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับปริมาณกลิ่นไม่พึงประสงค์และขนาดของห้อง)

•    เปิดประตู หรือหน้าต่าง เพื่อให้ก๊าซโอโซนสลายตัว (ทำซ้ำขั้นตอนข้างบน หากกลิ่นไม่พึงประสงค์ยังไม่หมดไป)

•    รออย่างน้อย 2 ชั่วโมง จึงจะเข้าใช้งานห้องนั้น

•    กลิ่นโอโซนอาจจะเหลือตกค้างซัก 1-2 วัน ในขณะเดียวกันที่จะกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกได้ด้วย

โอโซนปลอดภัยหรือไม่

          หลากหลายผู้คนมีทั้งยอมรับ และไม่ยอมรับในการนำเครื่องโอโซนมาใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้

และความเข้าใจของแต่ละคนในการที่จะใช้งานเครื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ความปลอดภัยต่อการใช้งาน

•    โอโซนสลายตัวเป็นออกซิเจนอย่างรวดเร็ว

•     ปริมาณโอโซนที่มาก (มากๆ) จีงจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต

•     ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง เช่น การฆ่าเชื้อแบตทีเรีย บนอาหาร หรือตามพื้นผนัง

       และยังสามารถนำมาฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำได้อีกด้วย

•     ได้รับการยอมรับในการนำมาฆ่าเชื้อโรคในกระบวนการผลิตน้ำสะอาด

       และได้รับการยอมรับให้ใช้ฆ่าเชื้อโรคในห้องผ่าตัด

•     ปริมาณโอโซน 50ppm (โอโซน 50 ส่วน ต่อ อากาศ 1,000,000 ส่วน ) ถือว่าเป็นอันตรายต่อมนุษย์

       แต่ปริมาณโอโซนที่มากขนาดนั้น ต้องเกิดขึ้นจากเครื่องโอโซนที่มีขนาดใหญ่มาก

       และเปิดเครื่องเป็นเวลานานหลายชั่วโมง

 

ข้อควรระวังในการใช้งาน

•      ไม่ควรใช้งานขณะที่อยู่ในห้อง

•      โอโซนที่มีความเข้มข้นมากจะเป็นอันตราย ซึ่งจะเกิดขึ้นหากห้องไม่มีการระบายอากาศ

•       โอโซนอาจทำปฎิกิริยาต่ออุปกรณ์ตกแต่งบ้าน หากใช้ในปริมาณที่เข้มข้นมากและนานเกินไป

         ฉะนั้นจึงควรใช้งานเท่าที่จำเป็น

•       โอโซนทำปฎิกิริยาต่อยางและพลาสติก