image
โอโซนคืออะไร?

เครื่องโอโซนคือ อุปกรณ์ผลิตก๊าซโอโซนโดยการส่งอากาศ
ผ่านสนามไฟฟ้าความเข้มสูง ทำให้ก๊าซออกซิเจนในอากาศ เปลี่ยนรูปเป็น ก๊าซโอโซน
เครื่องโอโซนจะวางไว้ในห้องหรือยานพาหนะ และเปิดใช้งานในขณะที่ไม่มีคนหรือสัตว์เลี้ยงอยู่

คุณประโยชน์หลักของการใช้โอโซน

- ฆ่าเชื้อโรค
- ขจัดกลิ่นเหม็น
- ขจัดตะกรันและตะไคร่น้ำ
- ขจัดสารพิษ , สี และโลหะ