ส่งเมล์ถึงเรา
แผนที่
ติดต่อเรา
บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด
822 หมู่ 4 ซอย 13 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนพัฒนา 1
ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02709-4800-1 โทรสาร : 02709-4379
Email: udom_sri@mcic.co.th